Kako održavati Linux?

Ako ste novi korisnik, velike su šanse da ćete u neki 'conf' upisati pogrešnu postavku ili deinstalirati/instalirati krivi paket. Ako se odlučimo za bleeding edge...
Ako ste novi korisnik, velike su šanse da ćete u neki 'conf' upisati pogrešnu postavku ili deinstalirati/instalirati krivi paket. Ako se odlučimo za bleeding edge kernel i aplikacije, greške se događaju jer cijela stvar nije dovoljno istestirana. Osim navedenog, ponekad se događa da se sustav ošteti nakon ažuriranja. Greške koje su se meni dogodile, događaju se 2-3 puta godišnje i najčešće su vezane uz drajvere grafičke kartice, pakete koji nisu "potpisani" i libse koji nisu kompatibilni ako instaliram iz AUR-a. Rješenje ovoga problema je u načinu na koji postavljamo particije našeg sustava. system+home mountpoint U Linuxu možemo postaviti direktorij sustava...

Kako postaviti development server?

Kako postaviti development server na Manjaro Linux (ili bilo kojoj arch-based distri)?Ovdje se bavimo sa nginx, php, mysql(mariadb), phpmyadmin i composer tehnologijama. Ažurirajte sustav: sudo...
Kako postaviti development server na Manjaro Linux (ili bilo kojoj arch-based distri)?Ovdje se bavimo sa nginx, php, mysql(mariadb), phpmyadmin i composer tehnologijama. Ažurirajte sustav: sudo pacman -Syu Zatim instalirajte paketiće: sudo pacman -S nginx php php-fpm mariadb phpmyadmin composer php-intl Obavezno ponovo pokrenite računalo! MariaDB (MySQL) Nakon što smo instalirali moramo podesiti MariaDB server za development. sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql sudo systemctl enable --now mariadb sudo mysql_secure_installation Nemamo šifru pa samo opali po enteru. Enter current password for root (enter for none): Želimo li koristiti unix socket umjesto ip/port opcije? Najjednostavnije, to znači da će se za komunikaciju sa...

Kako napraviti WordPress plugin?

Kako napraviti Wordpress plugin? Prelako! Sve što trebamo je jedan direktorij sa jednom datotekom i par linija koda. Sa ovim tutorialom ćete naučiti kako da...
Kako napraviti Wordpress plugin? Prelako! Sve što trebamo je jedan direktorij sa jednom datotekom i par linija koda. Sa ovim tutorialom ćete naučiti kako da napravite Wordpress dodatak kojeg ćete koristiti kao shortcode. U '/wp-content/plugins/' direktoriju pravimo 'dsijak' direktorij i kada osvježimo prikaz u 'admin/dodaci' ne događa se ništa. Izgleda da je bitno da se direktorij i datoteka zovu istim imenom. Pa stoga, pravimo '/wp-content/plugins/dsijak/dsijak.php' i ubacivamo kod: <?php /** * Plugin Name: Dsijak * Plugin URI: https://damir.ioox.studio * Description: Tutorijal za 'blog.ioox.studio'. * Version: 0.1 * Text Domain: dsijak-wordpress-plugin-demo * Author: Damir Šijaković * Author URI: https:damir.//ioox.studio */ I...

Ponešto o SQL-u

Wikipedia kaže: SQL ili "sequel" (Structured Query Language) is a domain-specific language used in programming and designed for managing data held in a relational database...
Wikipedia kaže: SQL ili "sequel" (Structured Query Language) is a domain-specific language used in programming and designed for managing data held in a relational database management system (RDBMS), or for stream processing in a relational data stream management system (RDSMS). It is particularly useful in handling structured data, i.e. data incorporating relations among entities and variables. Znači radi o sigurnom/optimalnom načinu pohrane podataka u bazu. Baza sprema podatke na sličan način na koji C jezik pohranjuje podatke u memoriju. Spremanje podataka na filesystem je sporo, neučinkovito i ako dođe do oštećenja teško je povratiti podatke. S druge strane baza ima...

Kako napraviti WordPress temu iz početka?

Želimo shvatiti kako funkcioniraju teme u Wordpressu pa ćemo malo to istražiti i istestirati. Istraga Prvo pravimo direktorij teme u '/wp-content/themes/' i nazvat ćemo ga...
Želimo shvatiti kako funkcioniraju teme u Wordpressu pa ćemo malo to istražiti i istestirati. Istraga Prvo pravimo direktorij teme u '/wp-content/themes/' i nazvat ćemo ga 'fullempty'. Kada odemo na admin/izgled dobijemo poruku da nedostaje stylesheet: Pa dobro, da ga napravimo: /* Theme Name: Full Empty Theme URI: https://damir.ioox.studio Description: Blank theme, got nothing. Author: Damir Sijakovic Author URI: https://damir.ioox.studio Version: 1.0 Requires at least: 1.0 Requires PHP: 5.2.4 License: GNU General Public License v2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Tags: blog Text Domain: fullempty */ @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap'); body{ font-family: 'Poppins', sans-serif; background: #B7DCF2; font-size: 17px; } Dobivamo poruku u admin/izgled:...

Kako si gulp

Gulp je js programčić (nešto poput make iz C jezika) kojeg možemo podesiti da prati promjene u datotekama, da spaja/filtrira datoteke i na kraju, kojeg...
Gulp je js programčić (nešto poput make iz C jezika) kojeg možemo podesiti da prati promjene u datotekama, da spaja/filtrira datoteke i na kraju, kojeg možemo povezati/sinkronizirati sa browser-syncom da dobijemo prikaz promjena u pregledniku bez osvježavanja (refresh). U primjeru koristim i PostCSS. PostCSS je alatka kroz koju kao filter, možemo primijeniti CSS minify ali i mnoštvo ostalih ekstenzija poput Autoprefixer ekstenzije koja pomaže u održavanju kompatibilnosti sa starijim browserima. Instalacija Prvo moramo instalirati gulp (terminal verziju): sudo npm install gulp-cli -g Arhiva sa primjerom se nalazi ovdje. Naravno, potrebno je raspakirati arhivu i unutra pokrenuti komandu: npm install Nakon...

Kako poslati http request POST kao notify na pametni telefon?

Zadatak: Radimo ekstenziju za Chrome preglednik koja prati promjene na dinamičnoj web-stranici. Kada se dogodi promjena, treba ju nekako prijaviti na pametni telefon. Najmanje komplicirani...
Zadatak: Radimo ekstenziju za Chrome preglednik koja prati promjene na dinamičnoj web-stranici. Kada se dogodi promjena, treba ju nekako prijaviti na pametni telefon. Najmanje komplicirani način je da pošaljemo HttpRequest iz ekstenzije. Ekstenzija je najjednostavnije svedena na 'content.js' skriptu. U ekstenziji imamo setInterval funkciju koja svake sekunde uzima html element provjerava sadržaj i (po potrebi) uzima screenshot elementa. Za screenshot koristimo 'html2canvas.js' lib koji će nam "ugrabiti" element i prebaciti ga u base64 format. html2canvas(document.querySelector("#capture")).then(canvas => { var data = canvas.toDataURL(); }); PHP/mariadb server Prvo sam zamislio složiti jednostavni webapi server. Server koji bi zaprimio sadržaj (tekst i base64 sliku)...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.