Kako XML prebaciti u CSV?

Kada radimo sa internet trgovinom, radimo i sa podacima proizvoda koji su pohranjeni u XML, JSON, CSV ili SQL datotekama. Problem je u tome što...
Kada radimo sa internet trgovinom, radimo i sa podacima proizvoda koji su pohranjeni u XML, JSON, CSV ili SQL datotekama. Problem je u tome što ponekad moramo podatke dostaviti našem trgovcu/šefu koji koristi spreadsheet software, znači (Google Sheets ili Excel). Kako ćemo to napraviti? Recimo da imamo XML datoteku i recimo da istu želimo učitati u Excel. Prvo što moramo je prebaciti XML u CSV format. Koristimo Linux, zašto? Zato što imamo mnoštvo CLI alata za manipulaciju datotekama i što možemo "mješati" bash sa python skriptama. Ako dodamo i node.js, onda na jednostavan način možemo dodati i webapi-je u bash...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.