Codeigniter

Kada dođemo do točke gdje se Wordpress jednostavno više ne može prilagoditi za naše potrebe, treba nam framework. To može biti CRUD za neku bazu...
Kada dođemo do točke gdje se Wordpress jednostavno više ne može prilagoditi za naše potrebe, treba nam framework. To može biti CRUD za neku bazu podataka, API ili slično. Što je framework? Framework je softver koji rješava probleme ponovnog pisanja koda i sigurnosti. Što znači, da se radi o jednom "abstraktnom sloju" iznad običnog PHP-a. Framework nam pruža set klasa i wrapper funkcija koje olakšavaju/ubrzavaju rad s projektom. Zašto CodeIgniter? A zašto ne? Ako Google-amo CodeIgniter dobijemo sponzorirane gluposti koje govore o tome da CodeIgniter nije siguran. Svatko pametan će nakon toga otići na: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-6918/Codeigniter.html pa sam provjeriti sigurnosne propuste....

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.