Kako dobiti dane u mjesecu sa PHP-om?

Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima. Funkcija uzima kao argumente mjesec i godinu a vraća redni broj dana i skraćeni...
Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima. Funkcija uzima kao argumente mjesec i godinu a vraća redni broj dana i skraćeni naziv (tri slova) za dan na engleskom jeziku. function ds_getDays($year, $month) { // Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun $list = []; for($d=1; $d<=31; $d++) { $time = mktime(12, 0, 0, $month, $d, $year); if (date('m', $time)==$month) { $dateExplode = explode('-',date('Y-m-d-D', $time)); array_shift($dateExplode); array_shift($dateExplode); $list[] = $dateExplode; } } return $list; } Zatim imamo funkciju koja zove prvu: function ds_runOnMonth($year, $fn) { $list = []; for ($i=1; $i<13; $i++) { $list[] = $fn($year, $i);...