REST API

Danas na jelovniku u "ioox-studio" kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja je povezana sa mariadb (mysql) bazom podataka. Aplikacija je bez...
Danas na jelovniku u "ioox-studio" kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja je povezana sa mariadb (mysql) bazom podataka. Aplikacija je bez PHP session-a i koristi JWT token za autentikaciju/autorizaciju. Osim ovoga gore koristimo Respect paketić za validaciju. Za testiranje sam koristio Resting ekstenziju koja je dostupna za Chrome/Firefox. Rute sa '/' na kraju nisu dozvoljene. Tako da npr. "https://api.ioox.studio/user/login/" nije ispravna ruta. Projekt smo postavili ovdje: https://api.ioox.studio Za login se spajamo na rutu: https://api.ioox.studio/user/login Koristimo header: "Content-Type":"application/json; charset=utf-8" Kao "raw" body šaljemo: { "email":"ddd@mail.com", "password":"12345678" } Ako je sve u redu, dobivamo odgovor: { "statusCode": 200,...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.