Amiga

Napravih stranicu sa mojim najdražim retro računalom i operativnimsustavima vezanim uz istu stvar. Šta reć' osim da sam već dugo uuključen uz ovaj dio retro...
Napravih stranicu sa mojim najdražim retro računalom i operativnimsustavima vezanim uz istu stvar. Šta reć' osim da sam već dugo uuključen uz ovaj dio retro kulture. LINK

GraphQL

GraphQL je query (query=upit, google translate) jezik. Query znači u istom smislu kao i query za bazu podataka. Dakle, daj mi određenu tablicu, stupac i...
GraphQL je query (query=upit, google translate) jezik. Query znači u istom smislu kao i query za bazu podataka. Dakle, daj mi određenu tablicu, stupac i redove. Cilj i svrha ovoga je pojednostavniti rad sa REST API-jima. Sa GraphQL API-jem dolazi i vizualno sučelje gdje se može vidjeti schema odnosno arhitektura cijelog API-ja. Primjer Za primjer ćemo koristiti http://api.spacex.land/graphql/ Ako napišemo: {capsules { id }} Dobivamo listu svih "kapsula". { "data": { "capsules": [ { "id": "C105" }, { "id": "C101" }, ... Jednostavno! Hajdemo složiti malo kompliciraniji upit: { capsules { id landings status missions { name } } }...

Typescript – bilješke

Zašto? U jezicima poput C ili Jave imamo tipove varijabli i funkcija koje uvijek moramo deklarirati. A možemo deklarirati i predložak u kojem je određeno...
Zašto? U jezicima poput C ili Jave imamo tipove varijabli i funkcija koje uvijek moramo deklarirati. A možemo deklarirati i predložak u kojem je određeno koji tip datoteke možemo imati u varijabli, funkciji ili strukturi. Koje su prednosti? function hello(mustBeString){ if (typeof mustBeString !== 'string'){ throw 'Argument nije string!'; } } Znači mi sada tu gubimo vrijeme na provjeru tipa argumenta. U typescript-u pišemo ovako: function hello(mustBeString: string){ //... } Isto tako možemo odrediti dozvoljeni tip koji vrača funkcija: function hello(n: number) : number{ return n++; } Znači sada ne moramo provjeravati vrijednost koju nam vrača funkcija. Instalacija sudo apt...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.