Kako postaviti development server?

Kako postaviti development server na Manjaro Linux (ili bilo kojoj arch-based distri)?Ovdje se bavimo sa nginx, php, mysql(mariadb), phpmyadmin i composer tehnologijama. Ažurirajte sustav: sudo...
Kako postaviti development server na Manjaro Linux (ili bilo kojoj arch-based distri)?Ovdje se bavimo sa nginx, php, mysql(mariadb), phpmyadmin i composer tehnologijama. Ažurirajte sustav: sudo pacman -Syu Zatim instalirajte paketiće: sudo pacman -S nginx php php-fpm mariadb phpmyadmin composer php-intl Obavezno ponovo pokrenite računalo! MariaDB (MySQL) Nakon što smo instalirali moramo podesiti MariaDB server za development. sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql sudo systemctl enable --now mariadb sudo mysql_secure_installation Nemamo šifru pa samo opali po enteru. Enter current password for root (enter for none): Želimo li koristiti unix socket umjesto ip/port opcije? Najjednostavnije, to znači da će se za komunikaciju sa...

Ponešto o SQL-u

Wikipedia kaže: SQL ili "sequel" (Structured Query Language) is a domain-specific language used in programming and designed for managing data held in a relational database...
Wikipedia kaže: SQL ili "sequel" (Structured Query Language) is a domain-specific language used in programming and designed for managing data held in a relational database management system (RDBMS), or for stream processing in a relational data stream management system (RDSMS). It is particularly useful in handling structured data, i.e. data incorporating relations among entities and variables. Znači radi o sigurnom/optimalnom načinu pohrane podataka u bazu. Baza sprema podatke na sličan način na koji C jezik pohranjuje podatke u memoriju. Spremanje podataka na filesystem je sporo, neučinkovito i ako dođe do oštećenja teško je povratiti podatke. S druge strane baza ima...

Kako koristiti Sqlite preko PHP PDO sučelja?

Sqlite SQLite je RDBMS (relational database management system) baza podatakanapisana u C programskom jeziku. Sqlite se koristi gotovo svugdje odiOS-a do Firefox preglednika. Glavna uočljiva...
Sqlite SQLite je RDBMS (relational database management system) baza podatakanapisana u C programskom jeziku. Sqlite se koristi gotovo svugdje odiOS-a do Firefox preglednika. Glavna uočljiva razlika je u tome što se baza nalazi u .db datoteci.Obično se baza (npr. MariaDB) nalazi na poslužitelju, gdje je pokrenuta kaoservis, sa otvorenim port-om 3306. PDO PDO (PHP Data Objects) php sučelje za pristup podacima u bazama podatakasa podrškom za više različitih baza, pa tako i našeg Sqlite-a. Navedeno sučelje također pruža i zaštitu od SQL-Injection napada prekotakozvanoga prepared statements načina unosa SQL naziva.SQL-Injection je kada vam netko pokušava 'prošvercati' maliciozni SQLuz vaš. Bez...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.