Tehnički katalog

Tehnički katalog za Wild Systems. Katalog sam izradio u Inkscape-u a "rasterske" elemente sam modificirao u Kriti. Sve je u A5 formatu u 300dpi. Slike...
Tehnički katalog za Wild Systems. Katalog sam izradio u Inkscape-u a "rasterske" elemente sam modificirao u Kriti. Sve je u A5 formatu u 300dpi. Slike sam "izrezao" u Inkscape-u sa Huion HS611 tabletom. Slike NASLOVNASTRANICA 1.STRANICA 2.STRANICA 3.STRANICA 4.STRANICA 5.STRANICA 6.STRANICA 7.

Inkscape 2 HTML

Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za izradu HTML-a? Pa izgleda da možemo… Znači, "hero header" dizajn...
Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za izradu HTML-a? Pa izgleda da možemo… Znači, "hero header" dizajn sam izradio u Inkscape vektorskom editoru. Pa sam ga nakon toga konvertirao (ručno😊) u html. HTML demo SVG datoteka Inkscape (uslikani zaslon) HTML <section class="ds-header"> <div class="ds-header-logo"> <img class="ds-header-logo-img" src="logo.svg" /> <div class="ds-header-logo-text">IOOX</div> </div> <ul class="ds-header-menu"> <li>Why Ioox</li> <li>Solutions</li> <li>Features</li> <li>Pricing</li> <li>Company</li> <li>GET STARTED</li> </ul> <div class="ds-header-text"> <div class="ds-header-sub">Embrace the future</div> <div class="ds-header-huge">Grow Your Business <br> Faster with the World's <br> Smartest Technology</div> <div class="ds-header-sub">Choose the enterprise-grade platform with <br> built-in features for customer success.</div>...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.