Amiga

Napravih stranicu sa mojim najdražim retro računalom i operativnimsustavima vezanim uz istu stvar. Šta reć' osim da sam već dugo uuključen uz ovaj dio retro...
Napravih stranicu sa mojim najdražim retro računalom i operativnimsustavima vezanim uz istu stvar. Šta reć' osim da sam već dugo uuključen uz ovaj dio retro kulture. LINK

REST API

Danas na jelovniku u "ioox-studio" kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja je povezana sa mariadb (mysql) bazom podataka. Aplikacija je bez...
Danas na jelovniku u "ioox-studio" kuhinji imamo REST API. Radi se o CodeIgniter4 aplikaciji koja je povezana sa mariadb (mysql) bazom podataka. Aplikacija je bez PHP session-a i koristi JWT token za autentikaciju/autorizaciju. Osim ovoga gore koristimo Respect paketić za validaciju. Za testiranje sam koristio Resting ekstenziju koja je dostupna za Chrome/Firefox. Rute sa '/' na kraju nisu dozvoljene. Tako da npr. "https://api.ioox.studio/user/login/" nije ispravna ruta. Projekt smo postavili ovdje: https://api.ioox.studio Za login se spajamo na rutu: https://api.ioox.studio/user/login Koristimo header: "Content-Type":"application/json; charset=utf-8" Kao "raw" body šaljemo: { "email":"ddd@mail.com", "password":"12345678" } Ako je sve u redu, dobivamo odgovor: { "statusCode": 200,...

SVG loading animacija

Minimalna "loading" animacija u svijetloj i tamnoj varijaciji. Ima "flex center", pa bi se trebalo lagano uklopiti u html elemente. Light: <div style="display: flex; align-items:...
Minimalna "loading" animacija u svijetloj i tamnoj varijaciji. Ima "flex center", pa bi se trebalo lagano uklopiti u html elemente. Light: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100%;"> <svg width="38" height="38" viewBox="0 0 38 38" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" stroke="#000"> <g fill="none" fill-rule="evenodd"> <g transform="translate(1 1)" stroke-width="2"> <circle stroke-opacity=".3" cx="18" cy="18" r="18"/> <path d="M36 18c0-9.94-8.06-18-18-18"> <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" from="0 18 18" to="360 18 18" dur="1s" repeatCount="indefinite"/> </path> </g> </g> </svg> </div> Dark: <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100%;"> <svg width="38" height="38" viewBox="0 0 38 38" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" stroke="#fff"> <g fill="none" fill-rule="evenodd"> <g transform="translate(1 1)" stroke-width="2"> <circle stroke-opacity=".5" cx="18" cy="18"...

Kako dobiti dane u mjesecu sa PHP-om?

Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima. Funkcija uzima kao argumente mjesec i godinu a vraća redni broj dana i skraćeni...
Naprimjer, na jednoj stranici želimo kalendar sa svim danima i mjesecima. Funkcija uzima kao argumente mjesec i godinu a vraća redni broj dana i skraćeni naziv (tri slova) za dan na engleskom jeziku. function ds_getDays($year, $month) { // Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun $list = []; for($d=1; $d<=31; $d++) { $time = mktime(12, 0, 0, $month, $d, $year); if (date('m', $time)==$month) { $dateExplode = explode('-',date('Y-m-d-D', $time)); array_shift($dateExplode); array_shift($dateExplode); $list[] = $dateExplode; } } return $list; } Zatim imamo funkciju koja zove prvu: function ds_runOnMonth($year, $fn) { $list = []; for ($i=1; $i<13; $i++) { $list[] = $fn($year, $i);...

hex2rgb

Kada postavimo: element.style.backgroundColor = '#ffffff'; vrijednost se konvertira u: rgb(255, 255, 255) Iz nekog razloga ova funkcija nije dio standardnih funkcija pa ćemonapraviti novu funkciju....
Kada postavimo: element.style.backgroundColor = '#ffffff'; vrijednost se konvertira u: rgb(255, 255, 255) Iz nekog razloga ova funkcija nije dio standardnih funkcija pa ćemonapraviti novu funkciju. Funkcija uzima: #ffffff a izbaciva: rgb(255, 255, 255) Funkcija: const hex2rgb = (str) => { str = str.replace('#', ''); var aRgbHex = str.match(/.{1,2}/g); var aRgb = [ parseInt(aRgbHex[0], 16), parseInt(aRgbHex[1], 16), parseInt(aRgbHex[2], 16) ]; return 'rgb(' + aRgb[0] + ', ' + aRgb[1] + ', ' + aRgb[2] + ')'; }

Inkscape 2 HTML

Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za izradu HTML-a? Pa izgleda da možemo… Znači, "hero header" dizajn...
Možemo li dizajnirati stranicu u Inkscape (vektorskom editor-u) i ondakoristiti vektorski dizajn kao model za izradu HTML-a? Pa izgleda da možemo… Znači, "hero header" dizajn sam izradio u Inkscape vektorskom editoru. Pa sam ga nakon toga konvertirao (ručno😊) u html. HTML demo SVG datoteka Inkscape (uslikani zaslon) HTML <section class="ds-header"> <div class="ds-header-logo"> <img class="ds-header-logo-img" src="logo.svg" /> <div class="ds-header-logo-text">IOOX</div> </div> <ul class="ds-header-menu"> <li>Why Ioox</li> <li>Solutions</li> <li>Features</li> <li>Pricing</li> <li>Company</li> <li>GET STARTED</li> </ul> <div class="ds-header-text"> <div class="ds-header-sub">Embrace the future</div> <div class="ds-header-huge">Grow Your Business <br> Faster with the World's <br> Smartest Technology</div> <div class="ds-header-sub">Choose the enterprise-grade platform with <br> built-in features for customer success.</div>...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.