Kako postaviti Docker na Linux?

Docker je platforma za virtualizaciju razvojnih projekata. Tehnologija je nešto poput VirtualBox-a kojeg podešavamo sa skriptama i na kojem obično imamo posebne minimalizirane verzije Linux-a....
Docker je platforma za virtualizaciju razvojnih projekata. Tehnologija je nešto poput VirtualBox-a kojeg podešavamo sa skriptama i na kojem obično imamo posebne minimalizirane verzije Linux-a. A zašto ga koristimo? Pa zato što imamo projekt koji se nalazi u realnom razvojnom okruženju. Odnosno projekt kojeg je moguće prebaciti na bilo koji OS. Ja naravno koristim Linux <3 (trenutačno Debian) pa ćemo postaviti Docker na Linux platformu. Debian U terminalu "kastamo spel" za instalaciju: sudo apt-get install docker docker-compose Pa pokrećemo docker servis: sudo systemctl start docker Sudi me sudo Obično nam treba 'sudo' komanda za korištenje dockera. Da to zaobiđemo koristimo:...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.