Kako postati WordPress developer – ili jednostavni uvod u WordPress development

Cilj ovdje je na što jednostavniji način doći do toga da možemo lagano modificirati/naučiti Wordpress iznutra. Tako da kao freelancer možemo krenuti SAMI na put...
Cilj ovdje je na što jednostavniji način doći do toga da možemo lagano modificirati/naučiti Wordpress iznutra. Tako da kao freelancer možemo krenuti SAMI na put da postanemo fullstack developer. Za početak, znanje PHP nije potrebno. Dovoljno je znanje HTML/JS a kasnije ćete Vi sami postepeno naučiti PHP koji i nije toliko drugačiji od javascripta. Pa se nakon toga možete uhvatiti npr. Laravela uz Wordpress za projekte koji nisu brzinski izvedivi u Wordpress-u... Prije svega moramo imati instalirane razvojne komponente (paketiće): Debian/Ubuntu sudo apt-get install nginx php php-fpm mariadb phpmyadmin composer php-intl ArchLinux/Manjaro sudo pacman -S nginx php php-fpm mariadb phpmyadmin...

WordPress – forma i funkcija

Uff.. užasno mi se "neda" pisati iznova-i-iznova kod u kojem šaljem POST zahtjev u Wordpress-u. Tu se obično radi o ogromnom komadu koda, gdje je...
Uff.. užasno mi se "neda" pisati iznova-i-iznova kod u kojem šaljem POST zahtjev u Wordpress-u. Tu se obično radi o ogromnom komadu koda, gdje je PHP pomiješan sa HTML-om i koji mi svaki put bespotrebno uzme komadić života. Može li to biti bolje riješeno? …može! 'ajmo složiti funkciju! Sesija Treba nam sesija za spremanje varijabli izvan POST/GET zahtjeva. Jer PHP se doslovno cijeli izgrađuje nakon svakog HTTP zahtjeva ('ko da kompajliramo C program svaki put prije nego ga pokrenemo… vjerovatno postoje razlozi za to…). Pa nam je život varijable vezan uz život HTTP zahtjeva. POST i varijabla zahtjeva Moramo provjeriti...

Kako poslati AJAX zahtjev iz WordPress-a?

Kada radimo plugin u Wordpress-u i kada želimo raditi nešto kompliciranije stvari, potrebna nam je i komunikacija sa serverom. U Wordpress-u to radimo preko '/wp-admin/admin-ajax.php'...
Kada radimo plugin u Wordpress-u i kada želimo raditi nešto kompliciranije stvari, potrebna nam je i komunikacija sa serverom. U Wordpress-u to radimo preko '/wp-admin/admin-ajax.php' ulazne točke/entrypointa. Ukoliko koristimo WP pod 'podrutom', možemo koristiti 'admin_url' funkciju da dobijemo URL. admin_url( 'admin-ajax.php' ); Bitne stvari Kada pravimo hook callback funkciju, bitno je znati da imamo dva hook eventa, 'wp_ajax_' i 'wp_ajax_nopriv_' za korisnike koji nisu prijavljeni. Isto tako, bitno je da nastavak stringa od 'wp_ajax_' i 'wp_ajax_nopriv_' bude poslan kao 'action' formdata ključ. Što znaći da ako imamo 'wp_ajax_my_data' hook naziv, moramo poslati 'action':'my_data' formdata. Fećnem ti formdatu Podatke pakiramo u...

Kako napraviti WordPress plugin?

Kako napraviti Wordpress plugin? Prelako! Sve što trebamo je jedan direktorij sa jednom datotekom i par linija koda. Sa ovim tutorialom ćete naučiti kako da...
Kako napraviti Wordpress plugin? Prelako! Sve što trebamo je jedan direktorij sa jednom datotekom i par linija koda. Sa ovim tutorialom ćete naučiti kako da napravite Wordpress dodatak kojeg ćete koristiti kao shortcode. U '/wp-content/plugins/' direktoriju pravimo 'dsijak' direktorij i kada osvježimo prikaz u 'admin/dodaci' ne događa se ništa. Izgleda da je bitno da se direktorij i datoteka zovu istim imenom. Pa stoga, pravimo '/wp-content/plugins/dsijak/dsijak.php' i ubacivamo kod: <?php /** * Plugin Name: Dsijak * Plugin URI: https://damir.ioox.studio * Description: Tutorijal za 'blog.ioox.studio'. * Version: 0.1 * Text Domain: dsijak-wordpress-plugin-demo * Author: Damir Šijaković * Author URI: https:damir.//ioox.studio */ I...

Kako napraviti WordPress temu iz početka?

Želimo shvatiti kako funkcioniraju teme u Wordpressu pa ćemo malo to istražiti i istestirati. Istraga Prvo pravimo direktorij teme u '/wp-content/themes/' i nazvat ćemo ga...
Želimo shvatiti kako funkcioniraju teme u Wordpressu pa ćemo malo to istražiti i istestirati. Istraga Prvo pravimo direktorij teme u '/wp-content/themes/' i nazvat ćemo ga 'fullempty'. Kada odemo na admin/izgled dobijemo poruku da nedostaje stylesheet: Pa dobro, da ga napravimo: /* Theme Name: Full Empty Theme URI: https://damir.ioox.studio Description: Blank theme, got nothing. Author: Damir Sijakovic Author URI: https://damir.ioox.studio Version: 1.0 Requires at least: 1.0 Requires PHP: 5.2.4 License: GNU General Public License v2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html Tags: blog Text Domain: fullempty */ @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap'); body{ font-family: 'Poppins', sans-serif; background: #B7DCF2; font-size: 17px; } Dobivamo poruku u admin/izgled:...

🗣 You can translate this site using Chrome built-in translator.